Pazar , 29 Kasım 2015  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 24415  
 TOPLAM 316227914  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Osman ÖZKAN
Yazara E-Posta Gönder
TOPLUMSAL YARDIMLA?MANIN ÖNEMY
Toplum hayatymyzda birlikte ya?amanyn, yardymla?manyn, payla?manyn önemi çok büyüktür. Bir atasözümüzde 'bir elin nesi var, iki elin sesi var' bir di?er atasözümüzde ise 'a?aç kapynyn demir kapyya, demir kapynyn a?aç kapyya ihtiyacy vardyr' bu sözler gösteriyor ki halkymyzyn dü?ünce olarak dayany?ma fikrinin ve olgusunu ön plana çykarmasy böylece birlik ruhunun gelece?e ta?ynmasy ön görülmü?tür.
Günlük ya?amymyzdada aile içerisinde veya oturdu?umuz apartmanda, bulundu?umuz mahallede kom?uluk ili?kileri önemli günlerde hissedilir bir noktadadyr. Bayramlarda bayramla?mak, acy ve tatly günlerimizi payla?mak, ni?an, dü?ün, hastalyk, cenaze gibi durumlarda kom?ularymyzyn ve sevdiklerimizin acy ve tatly anlarynda yanlarynda olmak insan olmanyn gere?idir. Son zamanda ?ehitlerimizin ve gazilerimizin geride kalanlary için hamiyet perver i? adamlarymyzyn müte?epbüs giri?imcilerin sanatçylarymyzyn ve di?er katylymcylaryn yapmy? olduklary maddi ve manevi fedakarlyklary gibi teröre kar?y halkymyzyn top yekün göstermi? oldu?u birlik ve beraberlik duygulary gibi.
Kom?uluk ili?kilerinde selamla?mak, el sallamak veya bir tebessümlede olsa tatly dil ve güler yüz hepimizin beklentileri arasyndadyr. Temel dü?ünce çevremizdeki insanlara yapabildi?imiz ölçüde faydaly olmaktyr. Halk deyimiyle 'kom?u kom?unun hacet kapysydyr'kendisinde olmayan ihtiyaçlary kom?usundan ister. Bu bizim sosyal ya?am anlayy?ymyzyn temel ö?esidir. Yardymla?manyn synyry yoktur. Zamany ve anyda belirlenemez.Kar?ylykly saygy kurallaryna riayet ederek sevgi alyp sevgi vermekte bir yardymla?madyr.Sevgi verelim sevgi alalym.
Aileden aldy?ymyz,toplumdan aldy?ymyz ve okuldan aldy?ymyz e?itimin güzel dü?ünceye ba?ly olarak içgüdüsel bir davrany? biçimidir. Bunun açylymy ise maddi ve manevi yardymla?ma ve dayany?ma ruhudur. Ferdin toplumsal olu?acak olan mah?eri vicdana i?tirakidir.Buda görüldü?ü gibi bizim milletimizde varolan yüksek bir hassasiyettir. Olumsuzluklar kar?ysynda bir yükseli? bir irtifa'dyr.' Gönülden verilene paha biçilmez' yapylan tüm ilgi ve alakanyn ve yardymyn kar?ylyksyz oldu?unu gönlümüzün ve vicdanymyzyn sesini dinleyerek ferdi olarak beynimizden inki?af eden his ve duygularyn milli iradenin olu?umunda halkymyzyn ve insanlarymyzyn bu anlamda göstermi? oldu?u olumlu tepkiler çok önemlidir. Önemi asla küçümsenemez. Kar?yly?ynda hiçbir beklentide olamaz.
Yardym edenlere halkymyzyn huzuru güveni ve refa?y için ordumuzun her kademede bulunan komutandan er ve er ba?laryna kadar ve devletimizin resmi otiritelerinin emniyet te?kilatymyzyn toplumun huzur bary?y ve karde?li?i için gayret gösteren bütün kurum ve kurulu?lara yazynyn içeri?inde oldu?u gibi davrany?lary birbirinden esirgemeyen tüm yurtta?larymyza bu anlamda ne kadar müte?ekkir olsak azdyr.

 YAZARIN TÜM YAZILARI
   18/03/2015 - GEÇYLMEZ!..
   06/12/2014 - YIL 1930...
   01/09/2014 - DO?A YLE BARI?...
   09/03/2014 - AKIL!..
   27/01/2014 - TEVAZU!..
   03/09/2013 - GÜNÜMÜZDE DÜNYAYI YDARE EDENLER!..
   20/06/2013 - KYBYR!..
   14/06/2013 - KADINLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ!..
   28/02/2013 - TÜRK DEMOKRATLARI!..
   19/12/2012 - HYMMET VE GAYRET!..
   19/12/2012 - SONSUZLUK!..
   02/11/2011 - CUMHURYYET BAYRAMI!..
   09/07/2011 - YURTTA BARI? DÜNYADA BARI?!..
   12/05/2011 - DOST VE DOSTLUK!..
   04/01/2011 - RUH YÜCELY?Y!..
   28/12/2010 - AK KATIK!..
   18/12/2010 - KÖYDEN GELDYM ?EHYRE ?A?IRDIM BYRDENBYRE!..
   04/12/2010 - UMUT
   13/11/2010 - ÇOBAN!..
   26/10/2010 - CUMHURYYET BAYRAMI
   18/10/2010 - MEFKÜRE
   02/10/2010 - KURS!..
   25/09/2010 - SAYGI
   10/08/2010 - AV?ARLAR!..
   29/07/2010 - KARACAO?LAN
   24/07/2010 - ANA SEVGYSY
   20/07/2010 - YLTYFAT!..
   29/03/2010 - A?IT
   14/03/2010 - ULUS BYLYNCY
   25/02/2010 - MEHMETÇYK...
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 48

Sayfa :


 1   2 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı